Šiuo metu Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre, vaikų globos grupėje yra 16 globotinių, vaikų dienos grupę lanko 15 vaikų iš  Didžiasalio seniūnijos socialinės rizikos šeimų.

Centre vaikai apgyvendinami nuo gimimo iki 18 metų  ir vyresni, kol mokosi gimnazijoje. Šiandien jauniausiam mūsų  gyventojui 8 metai, vyriausiam – 18 metų.

Centro globotiniai gyvena šeimynų principu. Šeimynos ,,butą'' sudaro 4 kambariai, bendras poilsio kambarys, virtuvėlė, rūbinė. Vaikams sudaroma galimybė patiems savarankiškai skalbti rūbus, gaminti maistą virtuvėlėje.

Šeimynos vaikai turi savo ,,mamą'' socialinę darbuotoją. Šeimyna sudaroma brolių ir seserų neišskyrimo principu.

Mokyklinio amžiaus globotiniai lanko  Didžiasalio ,,Ryto'' gimnaziją, vienas vaikas ugdomas Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras turi tinkamas sąlygas vaikų užimtumui organizuoti. Yra moderniai įrengta sporto salė bei aktų salė kuriose gausu įvairiausio inventoriaus.

Gyvenant atskirose erdvėse vaikams išlieka daugiau privatumo, yra ramesnė gyvenamoji aplinka, globotinai labiau jaučia priklausomumo ir saugumo jausmą.

Globotinių pareiga ir atsakomybė – prižiūrėti savo gyvenamuosius kambarius ir  tvarką šeimynoje, padėti jaunesniam draugui.

Centras turi visas sąlygas vaikų pagrindiniams poreikiams tenkinti.