KOKYBĖS DIEGIMO SISTEMA – EQUASS, KAS TAI?

EQUASS Assurance – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

                      EQUASS kokybės principai – tai plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, kuris yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis.

EQAUSS kokybės principai:

·         Lyderystė

·         Personalas

·         Teisės

·         Etika

·         Partnerystė

·         Dalyvavimas

·         Orientacija į asmenį

·         Kompleksiškumas

·         Orientacija į rezultatus

·         Nuolatinis gerinimas

 Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras siekia gerinti teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą, todėl  2020 metų liepos 3 dieną  pasirašyta sutartis su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

                      Šiuo metu EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius.

 Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių  paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.
Projekto vykdytojas - Valakupių reabilitacijos centras.