Finansinė atskaitomybė

2019m. finansinės ataskaitos

2019m.finansinių ataskaitų rinkinys


2020m. finansinės ataskaitos

2020m. finansinių ataskaitų rinkinys
2020m. aiškinamasis raštas


2021m. finansinės ataskaitos

2021m.finansinių ataskaitų rinkinys
2021m.aiškinamasis raštas


2022m. finansinės ataskaitos

I ketvirtis