Menu Close

Apie mus

DIDŽIASALIO VAIKŲ GLOBOS IR SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI CENTRO:

VIZIJA

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras – atvira naujovėms, lanksti, kokybiškas socialines  paslaugas teikianti įstaiga, visapusiškai tenkinanti vaikų ir  šeimų poreikius, veiklą grindžianti aukštos kokybės principais.

 MISIJA

Teikti kokybiškas socialines paslaugas vaikams ir šeimoms, užtikrinant socialinį saugumą ir integraciją į visuomenę.

 PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Aukšta socialinių paslaugų kokybė bei įvairovė.
 • Nuolatinis darbuotojų kompetencijų  tobulinimas bei efektyvus komandinis darbas.
 • Efektyvi  išorinė ir vidinė komunikacija.
 • Socialinės atsakomybės kultūra.

 

  VERTYBĖS

 • Vaikas – visur ir visada – pirmiausia vaiko interesai.
 • Tolerancija – kiekvieną priimame tokį, koks jis yra.
 • Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą ir aukšta kompetencija.
 • Lankstumas – naujovių priėmimas, klaidų pripažinimas, tobulėjimas.

CENTRAS YRA SOCIALIAI ATSAKINGA IR ATVIRA VISUOMENEI ĮSTAIGA:

 • Palaiko ryšį su socialinę atskirtį patiriančiais žmonėmis (Centro gyventojai lanko socialinės globos įstaigose gyvenančius senyvo amžiaus, neįgalius, vienišus žmones, pasveikina juos su šventėmis savo rankų darbo atvirukais);
 • Centro gyventojai rūpinasi beglobiais gyvūnais ( lankosi gyvūnų globos namuose, nuveža maisto, praleidžia šiek tiek laiko su jais);
 • Nuo 2015 m. dalyvauja UAB „Atliekų tvarkymo centro“ projekte rūšiuojant    pavojingas atliekas ir jas priduodat saugiai perdirbti (baterijos, lempos, buitinė bei kompiuterinė technika ir pan.).
 • Centre yra panaudotų baterijų rinkimo talpos;
 • Centre vykdomi žalieji pirkimai;
 • Centro gyventojų rūšiuojamos atliekos – plastikas, popierius, stiklas;
 • Centro gyventojai kaupia plastikinę tarą, kuri pažymėta depozito ženklu, ir priduoda į  supirkimo vietą;
 • Centro gyventojai patys augina daržoves, netręšdami žemės cheminėmis trąšomis;
 • Centre įrengta  buitinių atliekų kompostavimo dėžė, kurioje kaupiamos netinkamos vartoti daržovės, vaisiai, žolė, medžių lapai. Iš natūraliai suirusių buitinių atliekų susidaręs  ekologiškas kompostas naudojamas daržovėms, gėlėms sodinti;
 • Kasmet Centro gyventojai su darbuotojais dalyvauja akcijoje „Darom“, rinkdami šiukšles gyvenamosios vietos apylinkėse;
 • Centre, organizuojant gyventojų užimtumą, daromi įvairūs darbeliai iš antrinių ir gamtinių žaliavų (tualetinio popieriaus ritinėlių, audinių skiaučių, skalbinių segtukų, kartono, kaštonų, kankorėžių, kavos pupelių, džiovintų gėlių ir pan.);
 • Atnaujinami susidėvėję baldai (pvz.: kėdžių gobeleno pakeitimas, senos spintos atnaujinimas užklijuojant plėvelę);
 • Centras dažnai gauna paramą kokybiškų dėvėtų drabužių, batų, kuriuos gyventojai noriai dėvi jau ne pirmą kartą. Taip skatinamas antrinis daiktų panaudojimas, vartojimo mažinimas, nuolat neperkant naujų daiktų.

Skip to content