Menu Close

Istorija

Mūsų priešistorija. Didžiasalis nuo rajono centro  – Ignalinos – nutolęs 40 kilometrų į rytus. Miestelyje nuo 1974 metų veikusi statybinių medžiagų gamykla, kurioje dirbo apie 1200 žmonių, 1995 metais nutraukė savo veiklą. Kartu su įmone apmirė ir miestelio, kuriame tuo laiku gyveno apie 3000 gyventojų, gyvenimas. Neturintys darbo žmonės pusvelčiui pardavinėjo butus, važiavo gyventi kitur, kiti negalėdami jų parduoti, įsiskolinę už komunalines paslaugas, paliko juos likimo valiai. Pigius butus Didžiasalyje ėmė pirkti asocialūs asmenys, iki tol gyvenę Vilniuje ir kitur. Nedarbas palietė beveik kiekvieną šeimą, o jose augo vaikai.

Ignalinos rajono savivaldybė, susirūpinusi katastrofiška socialine situacija, bandė spręsti šią problemą. Didžiasalio gyvenvietėje iki šiol nebuvo įstaigos, galinčios padėti padidintos rizikos grupių šeimoms. Atsirado būtinybė surasti laikinąjį prieglobstį nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, kol mokosi vidurinėje mokykloje, suteikiant jiems pastogę, maitinimą ir priežiūrą.

Įgyvendinant socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programą, 1998 metais buvo įkurtas Didžiasalio laikinos vaikų globos centras, savo veiklą pradėjęs lapkričio mėnesio 16 dieną. Buvo apgyvendinta 16 vaikų.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2005 metų birželio 14 d. sprendimu Didžiasalio laikinos vaikų globos centro pavadinimas pakeistas į Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrą.

2009 metų sausio mėnesį Centras įsikūrė naujose, erdviose   patalpose.

2018 metų gegužės 1 dieną prie Centro buvo prijungti Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai ir tapo Centro Naujojo Daugėliškio padaliniu.

 Nuo 2023 metų rugpjūčio 1 dienos Naujojo Daugėliškio padalinys tapo trečiaisiais Bendruomeniniais vaikų globos namais.

Taigi Centras teikia socialinės globos paslaugas trijuose Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, socialinės priežiūros paslaugas  Šeimos krizių centre bei Vaikų dienos centre. Taip pat veikia  Globos centras, koordinuojantis bei suteikiantis įvairias paslaugas   budintiems globotojams bei vaikus globojančioms ir/ar ketinančioms globoti  šeimoms.

 

 

Skip to content