Menu Close

Kaip tapti globėju?

Norint tapti globėju (rūpintoju) reikia pereiti keletą etapų:

  1. Tvirtas sprendimo globoti vaiką priėmimas, surinkus kuo daugiau informacijos apie vaiko globą, konsultuojantis su Globos centro specialistais.
  2. Sveikatos pažyma. Savo gydymo įstaigos šeimos gydytojo išduota 046a formos sveikatos pažyma, liudijanti apie globoti vaiką tinkamą sveikatą.
  3. Dokumentų pateikimas.  Kreipimasis į savo gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių, kurio darbuotojams padedant, bus pradėta globos šeimoje procedūra.

Reikalingi  dokumentai:

  • Prašymas
  • Sveikatos pažyma (046a forma)
  • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju
  1. Prašymo nagrinėjimas. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus specialistai išnagrinės prašymą ne ilgiau kaip per 20 dienų.
  2. Kvietimas į mokymus. Gavus teigiamą pradinį dokumentų vertinimą, Globos centras pakvies asmenį ir jo sutuoktinį ar kartu gyvenantį santuokos neįregistravusį asmenį į mokymus, kurių trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai, tuo laikotarpiu specialistai apsilankys ir  namuose individualiai pasikalbėti. Mokymai yra privalomi visiems norintiems globoti vaiką. Jeigu mokymai artimiausiu metu nevyks gyvenamojoje aplinkoje, galima vykti juos išklausyti į artimiausią savivaldybę.
  3. Išvados globai gavimas. Asmeniui, norinčiam globoti vaiką, ir jo sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam santuokos neįregistravusiam asmeniui išklausius mokymus, per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos specialistai parengs išvadą dėl pasirengimo vaiko globai. Jei išvada teigiama, ji galios 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos.
  4. Laukimas ir sprendimo priėmimas. Pasirašius teigiamą išvadą, asmuo laukia Globos centro specialistų pranešimo, jog jo globa reikalinga konkrečiam vaikui ar vaikams, susipažįsta su pateiktais dokumentais ir priima sprendimą.

Tapus vaiko globėju, per visą globos laikotarpį lydi globos koordinatorius ir kiti Globos centro specialistai, kurie teikia įvairiapusę pagalbą, paramą, kviečia  aktyviai įsilieti į globėjų bendruomenę.

Skip to content