Menu Close

Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras yra Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro struktūrinis padalinys, esantis adresu: Pupienos g. 4, Didžiasalio k., Ignalinos r. Šio padalinio veikla pradėta 1998 m.

Vaikų dienos centras teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padedant vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Paslauga yra teikiama nemokamai mokyklinio amžiaus vaikams ištisus metus, pateikus tėvų ar kitų oficialių vaiko atstovų pagal įstatymą prašymą Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro administracijai.

Paslauga teikiama kiekvieną darbo dieną 12.00 – 18.00 val. bei visą moksleivių atostogų laiką.

 Vaikų dienos centro uždaviniai:

  • užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
  • sukurti sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti Vaikų dienos centro veiklose;
  • ugdyti santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą.

Vaikų dienos centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • teikia akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);
  • teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;
  • formuoja maisto ruošos įgūdžius;
  • teikia socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio užimtumą ir mokymosi atostogų laikotarpiais bei vasarą.

Vaikų dienos centre sudarytos sąlygos visaverčiam asmenybės vystymui, erdvė pritaikyta turiningam ir saugiam vaikų laisvalaikio praleidimui bei asmeninių įgūdžių ugdymui (kompiuterinė klasė, sporto salė; valgomasis, relaksacinis kambarys).

 Vaikų dienos centro veiklos tvarkos aprašas

 

Kontaktai

Pupienos g. 4, Didžiasalis, LT-30153, Ignalinos r.

Tel. +370 386 59 199

El. p. dienoscentras@didziasaliovgc.lt

Socialinė darbuotoja Stasytė Baranauskienė

 

 

 

Skip to content