Menu Close

Reikalavimai globėjams

Globėjais gali būti:

  • Vieniši, susituokę ar partnerystėje gyvenantys asmenys
  • Neturintys ir turintys vaikų asmenys
  • Asmenys nuo 21  iki 65 m. amžiaus
  • Sąlygas vaikui augti turinys asmenys (būstas nebūtinai turi būti nuosavas)

Vertinami ne tik žmonės, ketinantys globoti vaikus, bet ir kartu su jais gyvenantys vyresni nei 16 m. asmenys. Jų prašoma pateikti rašytinį sutikimą dėl vaiko globos bei atitinkamos formos medicininę pažymą (046/a forma), kuri pagrįstų, jog asmuo neturi  psichikos ir elgesio sutrikimų ar neserga kitomis ligomis, dėl kurių vaiko globa nebūtų galima. Taip pat  bus vertinamas tiek norinčio globoti vaiką, tiek kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų teistumas ir administraciniai nusižengimai.

Skip to content