Menu Close

EQUASS

KOKYBĖS DIEGIMO SISTEMA – EQUASS, KAS TAI?

EQUASS Assurance – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS kokybės principai – tai plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, kuris yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras,  siekdamas gerinti teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą, 2020–2021 m. dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, kurį vykdė VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

2022 metų sausio mėnesį buvo gautas EQUASS kokybės sertifikatas teikiamoms ilgalaikėms ir trumpalaikėms globos (rūpybos) tėvų globos netekusiems vaikams paslaugoms.

Šiuo metu EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius.

Pažangos ataskaita Nr. 1

Pažangos ataskaita Nr.2 

 

Skip to content