Menu Close

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir organizuoti vaikui paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jam atstovauti.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“, kurio tikslas – užtikrinti sklandų perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių socialinių paslaugų, bei panaudodama projektui skirtas lėšas, 2021 metų spalio mėnesį atvėrė duris pirmiesiems  Ignalinos rajone bendruomeniniams vaikų globos namams, įrengtiems penkiaaukščių namų butuose Didžiasalyje. Viename bute gali gyventi 8 vaikai, kitame – 5. Juose  įsikūrė Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro globojami vaikai. Sukūrus gyvenimui šeimoje artimą aplinką, jie turi savo kambarius, kuriuose gyvena ne daugiau kaip po du vaikus, artimesniam bendravimui susirenka į svetainę, kurioje yra modernūs baldai, televizorius, minkštasuoliai, laisvalaikiui skirti žaidimai. Virtuvėse, aprūpintose reikiama buitine įranga, vaikai mokosi pagal savo amžių ir galimybes patys pirkti maisto produktus, gaminti maistą. Savarankiškumo jie įgyja visose kasdienio gyvenimo srityse, mokosi atsakingo požiūrio į gyvenimą, diegiamos bendražmogiškos vertybės: atvirumas, darna, pagarba vieni kitiems.

Atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualius poreikius, jų priežiūrą, ugdymą bei rengimą savarankiškam gyvenimui užtikrina socialinės srities specialistai – socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai.

Bendruomeniniai vaikų globos namai – tai tiesiog didelės šeimos namai. Todėl labai svarbi yra juos supanti aplinka. Saugi kaimynystė, pozityvus aplinkinių gyventojų požiūris sudaro galimybę vaikams pasijusti priimtais į bendruomenę. Nuoširdaus bendravimo, pagarbių tarpusavio santykių pavyzdys padeda vaikams išsiugdyti savivertės jausmą, tinkamus socialinius įgūdžius, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, palaikyti tarpasmeninius ryšius, bendrai spręsti kylančias problemas.

2023 m. gegužės mėnesį Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrui išdavė licenciją teikti ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir Naujajame Daugėliškyje (buvęs Naujojo Daugėliškio padalinys). Taigi Ignalinos rajone paslaugas jau teikia dar vieni bendruomeniniai vaikų globos mamai, kuriuose gali apsigyventi 8 vaikai.

Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašas

Kontaktai

Bendruomeniniai vaikų globos namai Nr. 1

Pupienos g. 2-14, Didžiasalis, LT-30153 Ignalinos r.

Tel.  +370 686 31 557, el. p. bendruomeniniai1@didziasaliovgc.lt

Bendruomeniniai vaikų globos namai Nr. 2

Agarinio g. 5-15  g., Didžiasalis, LT-30154, Ignalinos r.

Tel. +370 667 21 204, el. p. bendruomeniniai2@didziasaliovgc.lt

Bendruomeniniai vaikų globos namai Nr. 3

Mokyklos g. 9-2, Naujasis Daugėliškis, LT-30290, Ignalinos r.

Tel.  +370 386 41 391

Skip to content