Menu Close

Kolektyvas

Audronė Petrovienėdirektorė

Jolita Vaiciukevičienė  – direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Danguole Krasauskienė  – finansininkė
Jūratė Cibulskienė  – raštvedė
Danutė Pernavienė – ūkvedė
Inga Milkevičienė – bendrosios praktikos slaugytoja

GLOBOS CENTRO KOLEKTYVAS:
Globos koordinatorė
Dalia Juršėnienė 
Valstybės vaiko teisių institucijos atestuoti asmenys (GIMK specialistės):
Renata Vasiljevienė
Loreta Žievienė

ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRO KOLEKTYVAS:
Socialinės darbuotojos:
Ramunė Kliaugienė
Loreta Zubrovė
Individualios priežiūros darbuotojos:
Inga Bukelskytė -  
Marijana Bukelskienė 
Jolanta Ribokienė
Gintarė Pakšijevskienė

VAIKŲ  DIENOS CENTRO KOLEKTYVAS:
Socialinė darbuotoja
Stasytė Baranauskienė 
Individualios priežiūros darbuotoja
Janina Seliukienė

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ
GLOBOS NAMŲ Nr.1 KOLEKTYVAS:
Socialinės darbuotojos: 
Diana Krinickaitė
Jekaterina Možeika 
Individualios priežiūros darbuotojos:
Marytė Jeisa
Svetlana Latyš
Daiva Chatkevič
Zita Petronienė

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ
GLOBOS NAMŲ Nr. 2 KOLEKTYVAS:
Socialinės darbuotojos: 
Ramunė Kliaugienė 
Simona Zigmantaitė
Individualios priežiūros darbuotojos:
Lilia Dudėnienė  
Galina Talpa 
Aušra Alūzienė  
Valė Kurkianec

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ 
GLOBOS NAMŲ Nr. 3 KOLEKTYVAS:: 
Socialinės darbuotojos: 
Edita Vilimienė
Loreta Žievienė
Individualios priežiūros darbuotojos:
Elvyra Patiejūnienė
Diana Lapėnienė
Inga Čiūdarienė
Aldona Braziulienė
Nijolė Cicėnienė
Eglė Paukštienė (šiuo metu vaiko priežiūros atostogos)

KITI DARBUOTOJAI:
Individualios priežiūros darbuotojas;
Pastatų ir kiemo priežiūros darbininkas
Apolinarij Sterinovič
Vytautas Jurgelėnas  – C kategorijos vairuotojas
Bronius Zakažauskas –  B kategorijos vairuotojas

 

 

 

Skip to content