Menu Close

Globos centro paslaugos

Esamoms ir būsimoms globėjų  ir įtėvių šeimoms teikiamos nemokamos paslaugos:

  • Socialinės ir psichologinės konsultacijos;
  • Pagrindiniai globėjų ir įtėvių mokymai;
  • Savipagalbos grupių organizavimas;
  • Specializuoti globėjų mokymai;
  • Tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai;
  • Asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
  • Asmenų, svarstančių globos ir įvaikinimo galimybę, konsultavimas, informavimas ir kita reikalinga pagalba.

Daugiau informacijos apie Globos centro teikiamas paslaugas, funkcijas, veiklas galima rasti čia (aktyvi nuoroda į https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b2b626f4fd5c11e796a2c6c63add27e9/asr)

 

 

Skip to content