Menu Close

Apie globos centrą

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrui buvo pavesta vykdyti globos centro funkcijas. Veikla vykdoma pagal patvirtintą Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre tvarkos aprašą (aktyvi nuoroda į dokumentą)

Globos centras dalyvauja projektuose:

2018–2023 m. — projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001.

Nuo 2023-07-01 — projekte  ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas” Nr. 07-016-P-0001.

Skip to content